SVAŘOVACÍ AUTOMATY


Pro mechanizaci svařování vyrábíme několik řad automatů. Na všech automatech lze instalovat svařování metodou MIG/MAG, TIG, TIG s přídavným drátem, pod tavidlem, plazmou a mikroplazmou atd. Jednotlivé typy automatů jsou řešeny jako stavebnice tak, aby je bylo možné přizpůsobit pro požadovaný typ součásti a sváru, rozsah minimálních a maximálních rozměrů svařence, stupeň automatizace atd.

SA 201

Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo – vpravo automaticky sleduje svarovou spáru.

více

SA 203

Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur a na přímé navařování sedel v tělesech armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo-vpravo nebo nahoru-dolu automaticky sleduje svarovou spáru.

více

SA 206

Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo-vpravo automaticky sleduje svarovou spáru.

více

SA 600

Svářecí automat SA 600 je sestaven z několika modulů, tříosého lineárního pojezdu umístěného na dvou sloupech, kladkového polohovadla umístěného na lištách v podlaze a otočného polohovadla. Zařízení umožňuje provádět lineární nebo rotační sváry dílů nádob uchycených na kladkovém polohovadle nebo menších dílů uchycených ve sklopném polohovadle. Nastavení parametrů se provádí z ovládacího panelu. Svářecí hlava je uchycena na suportu poháněném servomotorem a má možnost nastavení přesné polohy pomocí ručního suportu. Svářecí zdroj stojí samostatně za úrovní nosných sloupů. Skříň hlavního rozvaděče je uchycena na sloupu. 
Stroj může být vybaven různými technologiemi svařování i navařování - MIG,TIG, UP.

více

SA 605

Mobilní svařovací jednotka, která slouží po uchycení k přírubě nebo k nátrubku k přivaření nátrubku k boku nádoby. Řízení je umístěno v oddělené skříni, propojení s jednotkou je pomocí kabelů.

více

SA 709

Svařovací stroj SA 709 slouží pro svařování svislých svarů metodou TIG.

více

SA 715

Automat je určen pro rotační svařování dílů v automobilovém průmyslu.

více

SA 716

Automat je určen pro rotační svařování dílů v automobilovém průmyslu.

více

SA 718-3

svařovací automat s dvěmi pracovními místy pro svařování rotorů.

více

SA 718

Automat je určen pro rotační svařování drobných dílů. Automat je vybaven otočným stolem. Na stole jsou umístěny dva přípravky. V průběhu svařování se na jednom svařuje na druhém ručně vyměňují díly.

více

SA 719

Svářecí automat SA 719  je určen k obvodovému přivařování nátrubku při současném otáčení dílce a výškovým naváděním dle programu.

více

SA 720

Automat je určen pro svařování paketů trafoplechů (jader tlumivek a transformátorů)

více

SA 727

Svařovací stroj SA 727 s otočným stolem s dvěmi pracovními místy.

více

SAO 319

Automat je určen pro obvodové svařování rotačních a nerotačních dílů (elipsa, obdélník s radiusy v rozích apod.).

více

SAO 320

Automat je určen pro svařování rotačních dílů.

více

SAO 335

Svařovací automat je použit pro svařování a navařování dílů armatur metodou MIG/MAG. Sklopné polohovadlo  umožňuje navařování z čela a nebo slouží k uchycení dlouhých součástí, které se na protilehlé straně podpírají dvojicí podpěrných kladek.

více

SAO 336

Svařovací automat v tomto případě pro svařování hliníkových trubek a profilů.
Pro rovnání svařených konstrukcí jsme vyrobili rovnací stolici RS 400 a RS 300.

více

SAO 341

svařovací jednoúčelový stroj pro svařování obvodových svarů metodou TIG

více

AUTOMAT PRO PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ SAP 400

Automat je určen pro svařování rohů skládaných plechových skříní.

více

AUTOMAT PRO PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ SAP 1000

Automat je určen pro podélné svařování trubek ze stočeného plechu.

více

SAP 2000/2500

Automat je určený pro výrobu velkých nádob. Podložná měděná lišta, vodou chlazená zaručuje pevné zafixování obou svařovaných konců plechu. Celková kontrukce stroje je konstruována s ohledem na tuhost celého zařízení a jednoduchou obsluhu.

více

SAP 2500 H 750 P

Automat je použit při výrobě velkých nádob. Vpravo na podložné liště se svařují velké a vlevo menší pláště nádob.

více

SVÁŘECÍ LINKA SL 800

Svařovací linka SL 800 je určena ke svařování velkých dílů armatur metodou pod tavidlem nebo MIG/MAG. Dlouhé díly jsou uchyceny v polohovadle a svařovací jednotka s polohovacím systémem hořáku jezdí po kolejích podél.

více

SA 603 UP-R

Automat je určen pro přivařování nátrubků na komoru. Otočné rameno s polohovacím systémem umožňuje svařování po obou stranách kolejové dráhy a usnadňuje manipulaci s komorou pomocí jeřábu. Dodává se ve variantách:

více

Základní informace KSK, s.r.o.


Firma KSK s.r.o. vznikla v roce 1991 jako soukromá ryze česká firma se zaměřením na zakázkovou konstrukci a výrobu speciálních a jednoúčelových strojů a zařízení. Její náplní je komplexní uspokojení potřeb zákazníka od vytipování nebo vývoje vhodné technologie, až po zkonstruování a vyrobení stroje. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy, technická podpora a servis po dobu životnosti stroje. KSK s.r.o. se zabývá rovněž obchodní činností, například prodejem přídavných materiálů pro svařování, mechanických filtrů na vodu apod.
Naše aktivity:
  • konstrukce a výroba strojů pro svařování a navařování
  • technické poradadenství pro technologické procesy svařování a navařování
  • technické poradadenství pro vytipování přídavných svařovacích materiálů
  • prodej svařovacích materiálů voestalpine Böhler Welding, ALUNOX Schweißtechnik, ESAB, DEW
  • renovace opotřebovaných součástí
  • kooperace při svařování a navařování
  • konstrukce a výroba zkušebních stolic
  • opravy, repase a modernizace strojů, včetně elektrických, hydraulických a pneumatických okruhů
  • výrobu a prodej filtrů na mechanické nečistoty
Naše aktuální certifikáty ISO 9001: 2015 najdete v kategorii "ke stažení"  https://www.kskct.cz/cs/ke-stazeni