KF – FILTRY S VINUTOU FILTRAČNÍ VLOŽKOU


STÁHNOUT KATALOG VODNÍCH FILTRŮ
Filtr KF

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

Na zachycování mechanických nečistot v kapalinách a plynech.

Filtr KF je armatura konstruovaná pro široké použití. Jedná se o svíčkový filtr, jehož filtrační vložka je umístěna v jímce uzavřené víkem.

Filtr KF je filtr s jednou filtrační vložkou. Skládá se z nádoby (jímky), víka, pryžového těsnění a FILTRAČNÍ VLOŽKY, která se však k filtru dodává samostatně v jakosti podle přání zákazníka. Vstup a výstup provozní kapaliny je ve víku filtru. Připojení je oboustranné závitové vnitřními závity G1”. Těsnění mezi víkem a nádobou je provedeno O-kroužkem. Filtrační vložka je válcová a má délku 250 mm. Je zhotovena z vláken polypropylenu navinutých na plastové jádro. Filtr KF se vyrábí a dodává ve třech provedeních.

Základní typy filtrů KF
KF-U – černý pro průmyslové použití, není schválen pro styk s pitnou vodu, materiál ABS/ABS-750 SW
KF-P – bílý schválen pro styk s pitnou vodu, materiál ABS/ABS-750 SW
KF-Ch – modrý určen pro filtraci chemických roztoků, materiál Polypropylen/TABOREN PH 81 C 40
Základní technické údaje
Propustnost filtru podle filtrační vložky
Trvalá pracovní teplota 50°C
Max. tlak PN 1 (1 MPa)
Jmenovitá světlost DN 25 (1″)
Hmotnost (kg) 1,1 kg
Těsnící O-kroužek ze silikonové pryže O 95 x 85 mm

             STÁHNOUT KATALOG VODNÍCH FILTRŮ


Filtr KF-P je schválen rozhodnutím hlavního hygienika ČR zn. HEM-3244-16.12.99/47134 pro styk s pitnou vodou.

Vinuté svíčkové filtrační vložky PP EKOFIL do filtrů KF

Výrobce SINTEX, a.s. Česká Třebová

CHARAKTERISTIKA A FUNKČNÍ VLASTNOSTI

Slouží k filtraci kapalin a plynů znečištěných mechanickými nečistotami. Vyrobeny jsou z perforované polypropylenové dutinky, na kterou je navinuto polypropylenové vlákno.

Vysoká chemická odolnost vláken i dutinek umožňuje použití i pro filtraci agresivních kapalin.

Speciální konstrukcí dosahují velmi dobrých hydrodynamických vlastností (minimální tlaková ztráta, vysoká rychlost filtrace) při vynikajícím filtračním efektu a vysoké účinnosti filtrace.

Suspendované částice se při filtraci zachycují na povrchu a uvnitř porézní filtrační svíčky. Speciální způsob návinu vlákna zajišťuje vytváření “sklípků”, které umožňují hloubkovou filtraci. Otvory ve filtrační vložce mají charakter kapilár. Na počátku filtrace se uplatňuje velikost, počet a délka pórů. V průběhu filtrace dochází postupně k vytváření souvislé vrstvy zachycených částic, a začíná se uplatňovat filtrační schopnost koláče. S rostoucí tloušťkou koláče a s rostoucím distribučním spektrem velikosti částic klesá filtrační rychlost a stoupá filtrační účinnost.

ŽIVOTNOST filtrační vložky je závislá na řadě faktorů jako vhodné propustnosti, množství přefiltrované suspenze, koncentrace částic v suspenzi, spektru velikosti částic v suspenzi, charakteru částic apod.

Základní technické údaje
Délka 250 mm
Průměr návinu 57-65 mm
Vnitřní průměr dutinky 28 mm
Materiál vlákna a dutinky polypropylen
Maximální provozní teplota 60 °C
Maximální 500 kPa
Přehled provedení
Typ S O O/L
Propustnost v mikronech 0,5-1-3-5-10-20-50-100 5-10-20-50-100 0,5-1-3-5-10-20-50-100
Vhodné pro technologie standardní speciální speciální čisté a pro styk s potravinami
Oblast použití: průmysl chemický
elektrotechnický
fotografický
galvanotechnika
zemědělství
chemický
elektrotechnický
kosmetický
fotografický
farmaceutický
galvanotechnika
zemědělství
potravinářský
kosmetický
farmaceutický
zdravotnictví
ost.spec.čistý průmysl
Průtočné množství v 1/hod (voda, čistá filtrační vložka)
Propustnost 0,5 1 3 5 10 20 50 100
Delta p = 10 kPa 120 240 350 450 600 650 950 1050
Delta p = 50 kPa 700 1200 1800 2100 2400 2500 3300 3700

Uvedené hodnoty jsou pouze informativní. Skutečné průtočné množství je závislé na:

 • propustnosti filtrační svíčky
 • tlakovém spádu
 • druhu kapaliny (viskozita)
 • stupni znečištění (koncentraci částic)
 • spektru velikosti částic
 • zanesení filtrační svíčky

Filtrační vložky s označením O/L jsou schváleny rozhodnutím hlavního hygienika ČR zn. HEM-324.4-28.5.1993 pro styk s pitnou vodou.

Základní informace KSK, s.r.o.


Firma KSK s.r.o. vznikla v roce 1991 jako soukromá ryze česká firma se zaměřením na zakázkovou konstrukci a výrobu speciálních a jednoúčelových strojů a zařízení. Její náplní je komplexní uspokojení potřeb zákazníka od vytipování nebo vývoje vhodné technologie, až po zkonstruování a vyrobení stroje. Samozřejmostí je zaškolení obsluhy, technická podpora a servis po dobu životnosti stroje. KSK s.r.o. se zabývá rovněž obchodní činností, například prodejem přídavných materiálů pro svařování, mechanických filtrů na vodu apod.
Naše aktivity:
 • konstrukce a výroba strojů pro svařování a navařování
 • technické poradadenství pro technologické procesy svařování a navařování
 • technické poradadenství pro vytipování přídavných svařovacích materiálů
 • prodej svařovacích materiálů voestalpine Böhler Welding, ALUNOX Schweißtechnik, ESAB, DEW
 • renovace opotřebovaných součástí
 • kooperace při svařování a navařování
 • konstrukce a výroba zkušebních stolic
 • opravy, repase a modernizace strojů, včetně elektrických, hydraulických a pneumatických okruhů
 • výrobu a prodej filtrů na mechanické nečistoty
Naše aktuální certifikáty ISO 9001: 2015 najdete v kategorii "ke stažení"  https://www.kskct.cz/cs/ke-stazeni