+420 465 461 581 kskct@kskct.cz

MATERIAŁY DODATKOWE

KSK oferuje w systemie „wszystko do spawania w jednym miejscu” szeroki asortyment materiałów dodatkowych do spawania i napawania. Ściśle współpracujemy z renomowanymi producentami, nie tylko w zakresie dostaw, ale również rozwoju i testowania nowych materiałów i aplikacji. Są to np. Böhler Welding, Alunox, Deutsche Edestahl Werke i inni.

OFERUJEMY:

Elektrody otulone str. 2-9
Druty i pręty str. 10-22
Topniki str. 23-27
Paski str. 28
Elektrody rurkowe – proszki metalowe str. 29
Spoiwa lutownicze str. 30

OFERUJEMY:
– Elektrody otulone
– Druty i pręty
– Topniki
– Paski
– Elektrody rurkowe – proszki metalowe
– SPOIWA LUTOWNICZE

Do spawania w różnych atmosferach ochronnych, ew. bez atmosfery ochronnej, metodami MIG, MAG, WIG, plazmą (PTA), laserami, technologią elektrożużlową.

MATERIAŁY MOGĄ BYĆ OPARTE NA BAZIE:

Żelaza / z różnymi stopniami stopów, od niskostopowych, żaroodpornych, odpornych na korozję, odpornych na ciepło, ogniotrwałych, aż do typów narzędziowych:
– Niklu i stopów
– Aluminium i jego stopów
– Kobaltu
– Miedzi i stopów (brąz, monel itd.)
– Wolframu

Specjalną grupę tworzą materiały do napawania utwardzającego, które są odporne na różne typy zużycia.
Szeroki asortyment dostarczamy bezpośrednio z magazynu w mieście Česká Třebová.
Częścią naszej oferty jest również pomoc i doradztwo, wraz z dostarczaniem materiałów technicznych.