URZĄDZENIA DO PRÓB

URZĄDZENIA DO PRÓB

Firma KSK Česká Třebová produkuje urządzenia do testów ciśnieniowych armatur przemysłowych, zbiorników, wymienników, kaloryferów, części rurociągowych, odlewów itp. Urządzenia zostały skonstruowane jako modułowe, dlatego poszczególne komponenty można dowolnie połączyć i dostosować do wymagań klienta. Najczęściej wykorzystywanym medium testowym dla prób ciśnieniowych jest woda lub powietrze. W szczególnych przypadkach można zaprojektować urządzenie do testowania, które pracuje również z innymi płynami lub gazami.

STOŁY DO PRÓB

Stoły do prób służą do uchwycenia testowanej armatury i dopływu medium testowego. Uchwyty są mechaniczne, pneumatyczne lub hydrauliczne. Uchwycenie mechaniczne jest wybierane dla mniej licznych testów, w większości armatur o dużych prześwitach. Uchwycenie pneumatyczne lub hydrauliczne jest odpowiednie do testowania większych serii. Stoły do prób za pomocą płynu wyposażone są w zbiornik, który wychwytuje ewentualny przeciek.

ZSU 300

Stół do prób ZS 300 U zaprojektowany został do testowania dużych armatur kołnierzowych DN65-300 i małych armatur kołnierzowych DN 10-65. Stoły do prób są przeznaczone do próby ciśnieniowej wytrzymałości korpusu i szczelności kołnierzowych zaworów. Uchwycenie jest hydrauliczne. Ocena przeprowadzana jest wizualnie.

 • + maks. testowe ciśnienie wody 6.3 MPa
 • + maks. testowe ciśnienie powietrza 1 MPa
 • + prześwit armatur DN 10-65 i DN 65-300
 • + medium testowym jest uzdatniona woda, ewentualnie powietrze
 • + zamknięty układ wodny
 • + źródłem ciśnienia jest wbudowana pompa ręczna

ZS 240

Stół do prób ZS 240 przeznaczony jest do próby ciśnieniowej wytrzymałości korpusu i szczelności zaworu armatur z przyspawanymi końcówkami. Uchwycenie jest ręczne i hydrauliczne. Ocena przeprowadzana jest wizualnie.

 • + maks. ciśnienie próbne 24 MPa
 • + prześwit armatur DN 15-50
 • + medium testowym jest uzdatniona woda
 • + zamknięty układ wodny
 • + źródłem ciśnienia jest zewnętrzny multiplikator

ZHS 150

Stół do prób przeznaczony jest do prób ciśnieniowych wytrzymałości korpusu i szczelności zaworu armatur kołnierzowych. Uchwyceniem jest pneumatyczno-hydrauliczny multiplikator. Ocena przeprowadzana jest wizualnie.

 • + maks. ciśnienie próbne 6 MPa
 • + prześwit armatur DN 50-150
 • + medium testowym jest uzdatniona woda
 • + zamknięty układ wodny
 • + źródłem ciśnienia jest zewnętrzny multiplikator

ZSP 50

Stół do prób przeznaczony jest do próby ciśnieniowej wytrzymałości korpusu i szczelności zaworu armatur kołnierzowych. Uchwycenie jest pneumatyczne. Ocena przeprowadzana jest wizualnie.

 • + maks. ciśnienie próbne 6 MPa
 • + prześwit armatur DN 10-50
 • + medium testowym jest uzdatniona woda
 • + zamknięty układ wodny
 • + źródłem ciśnienia jest zewnętrzny multiplikator

ZS 5

Stół do prób przeznaczony jest do wstępnej próby odlewów. Uchwycenie jest pneumatyczne lub mechaniczne. Ocena przeprowadzana jest wizualnie.

 • + maks. ciśnienie próbne 0,5 MPa
 • + medium testowym jest nieuzdatniona woda
 • + otwarty układ wodny
 • + źródłem ciśnienia jest rozrząd wody

VZ 40 T

Stół do prób przeznaczony jest do wstępnej próby konstrukcji spawanych w zakresie szczelności powietrza. Testowana konstrukcja spawana jest wypełniana powietrzem pod ciśnieniem i za pomocą platformy napędzanej silnikiem jest zanurzana do wanny z wodą. W trakcie testowania można platformę nachylać silnikowo. Ocena przeprowadzana jest wizualnie przez pojawienie się bąbelków. Częścią stołu jest zbiornik przelewowy, filtracja i pompa.

 • + maks. ciśnienie próbne 100 kPa
 • + wymiary konstrukcji spawanej 1300*700*900 mm
 • + zamknięty układ wodny

ŹRÓDŁA CIŚNIENIA

W stołach do prób wykorzystywane są, jako źródła ciśnienia płynów testowych, multiplikatory serii ZM. Są one zaprojektowane modułowo dla różnych ciśnień wyjściowych. Napęd odbywa się za pomocą powietrza sprężonego. Do jednego multiplikatora można podłączyć więcej stołów. Do multiplikatorów dostarczane są zbiorniki wody próbnej. Objętość zbiornika wybierana jest według wielkości i ilości użytych stołów do prób. Ich konstrukcja jest dostosowana do konkretnych wymagań. Częścią zasobnika są pompy do napełniania przestrzeni testowej i przepompowywania z naczynia zbiorczego stołu z powrotem do zasobnika, a także filtry do usuwania zanieczyszczeń z medium testowego.

MULTIPLIKATORY SERII ZM

 • + zakres ciśnień wyjściowych 1-40 MPa
 • + ciśnienie wstępne powietrza 0,15-0,5 MPa
 • + medium ciśnieniowym jest woda
 • + utrzymywanie ustawionego ciśnienia przez manometr kontaktowy

ZBIORNIKI ZAPASOWE

 • + objętość 50-500 litrów
 • + filtry mechaniczne do powstrzymywania zanieczyszczeń w medium testowym
 • + pompy do przepompowania
 • + wyłączniki poziomów
 • + materiał tworzywo sztuczne albo stal nierdzewna