ZKUŠEBNY

ZKUŠEBNY

Firma KSK Česká Třebová vyrábí zařízení pro tlakové zkoušky průmyslových armatur, nádob, výměníků, radiátorů, potrubních dílců, odlitků apod. Tato zařízení jsou konstruována jako stavebnice a jednotlivé komponenty lze různě kombinovat a přizpůsobovat požadavkům zákazníka. Nejčastějším používaným zkušebním médiem pro tlakové zkoušky je voda nebo vzduch. Pro zvláštní případy lze navrhnout zkušebnu pracující i s jinými kapalinami nebo plyny.

ZKUŠEBNÍ STOLICE

Zkušební stolice slouží pro upnutí zkoušené armatury a přívod zkušebního média. Upínače jsou mechanické, pneumatické nebo hydraulické. Mechanické upínání se volí pro méně četné zkoušky, většinou velkých světlostí armatur. Pneumatické nebo hydraulické upínání je vhodné pro zkoušení větších sérií. Stolice pro zkoušky kapalinou jsou vybaveny sběrnou nádobou, zachycující případný únik média.

ZSU 300

Zkušební stolice ZS 300 U je kombinovaná pro zkoušení velkých přírubových armatur DN65-300 a malých přírubových armatur DN 10-65. Zkušební stolice je určena pro tlakové zkoušky pevnosti tělesa a těsnosti uzávěru přírubových armatur. Upínání je hydraulické. Vyhodnocení je vizuálně.

 • + max. zkušební tlak vody 6.3 MPa
 • + max. zkušební tlak vzduchu 1 MPa
 • + světlost armatur DN 10-65 a DN 65-300
 • + zkušebním médiem je upravená voda evenentuálně vzduch
 • + uzavřený vodní okruh
 • + zdrojem tlaku je vestavěná ruční pumpa

ZS 240

Zkušební stolice ZS 240 je určena pro tlakové zkoušky pevnosti tělesa a těsnosti uzávěru armatur s přivařovacími konci. Upínání je ruční a hydraulické. Vyhodnocení je vizuálně.

 • + max. zkušební tlak 24 MPa
 • + světlost armatur DN 15-50
 • + zkušebním médiem je upravená voda
 • + uzavřený vodní okruh
 • + zdrojem tlaku je externí multiplikátor

ZHS 150

Zkušební stolice je určena pro tlakové zkoušky pevnosti tělesa a těsnosti uzávěru přírubových armatur. Upínání je pneumaticko-hydraulický multiplikátor. Vyhodnocení je vizuálně.

 • + max. zkušební tlak 6 MPa
 • + světlost armatur DN 50-150
 • + zkušebním médiem je upravená voda
 • + uzavřený vodní okruh
 • + zdrojem tlaku je externí multiplikátor

ZSP 50

Zkušební stolice je určena pro tlakové zkoušky pevnosti tělesa a těsnosti uzávěru přírubových armatur. Upínání je pneumatické. Vyhodnocení je vizuálně.

 • + max. zkušební tlak 6 MPa
 • + světlost armatur DN 10-50
 • + zkušebním médiem je upravená voda
 • + uzavřený vodní okruh
 • + zdrojem tlaku je externí multiplikátor

ZS 5

Zkušební stolice je určena pro předzkoušení odlitků. Upínání je pneumatické nebo mechanické. Vyhodnocení je vizuálně.

 • + max. zkušební tlak 0,5 MPa
 • + zkušebním médiem je neupravená voda
 • + otevřený vodní okruh
 • + zdrojem tlaku je rozvod vody

VZ 40 T

Zkušební stolice je určena pro předzkoušení svařenců na těsnost vzduchem. Zkoušený svařenec se napustí tlakovým vzduchem a pomocí motoricky poháněné plošiny se ponoří do vany s vodou. V průběhu lze plošinu motoricky naklápět. Vyhodnocení je vizuálně, únikem bublinek. Součástí stolice je zásobní přepadová nádrž, filtrace a přečerpávací čerpadlo.

 • + max. zkušební tlak 100 kPa
 • + rozměr svařence 1300*700*900 mm
 • + uzavřený vodní okruh

ZDROJE TLAKU

Jako zdroje tlaku zkušebních kapalin ke zkušebním stolicím se používají multiplikátory řady ZM. Jsou řešeny stavebnicově pro různé výstupní tlaky. Pohon je stlačeným vzduchem. Na jeden multiplikátor lze napojit i více stolic. K multiplikátorům se dodávají zásobníky zkušební vody. Objem zásobníku se volí podle velikosti a počtu použitých zkušebních stolic. Jejich konstrukce je přizpůsobena konkrétním požadavkům. Součástí zásobníku jsou čerpadla pro plnění zkoušeného prostoru a přečerpávání ze sběrné nádrže stolice zpět do zásobníku a filtry na odstraňování nečistot ze zkušebního média.

MULTIPLIKÁTORY ŘADY ZM

 • + rozsah výstupních tlaků 1-40 MPa
 • + vstupní tlak vzduchu 0,15-0,5 MPa
 • + tlakovým médiem je voda
 • + udržování nastaveného tlaku kontaktním manometrem

ZÁSOBNÍ NÁDRŽE

 • + objem 50-500 litrů
 • + mechanické filtry na zachycování nečistot ve zkušebním médiu
 • + přečerpávací čerpadla
 • + hladinové spínače
 • + materiál plasty nebo nerez