PLAZMOVÉ NAVAŘOVACÍ AUTOMATY

PLAZMOVÉ NAVAŘOVACÍ AUTOMATY

Pro mechanizaci navařování otěruvzdorných, antikorozních, žáruvzdorných a jiných vrstev vyrábíme speciální automaty pro navařování pod tavidlem, v ochranných plynech a plazmou. Jednotlivé typy automatů konstruujeme na zakázku s ohledem na typ a velikost navařované součásti a typ návarového materiálu. Pro navařování lze také použít i některé námi vyráběné svařovací automaty. Kromě konstrukce a výroby navařovacích automatů nabízíme i kooperace na našich navařovacích automatech.

Pro plazmové navařování vyrábíme kompletní automaty řady PPC 250, které lze modifikovat podle požadavků zákazníka. Kromě konstrukce a výroby navařovacích automatů nabízíme i kooperace na našich plazmových navařovacích automatech.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TYPŮ PLAZMOVÝCH NAVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

.

PPC 250 GMR

Plazmový navařovací automat PPC 250 GMR je určen na navařování tvarových součástí (přední, konečné a ústní sklářské formy a pod.) rotačních součástí z čela nebo na obvod (sedla, klíny a kuželky armatur, středící kroužky, dýnka a závěrové hlavy sklářských forem apod.), nerotačních součástí z čela, metodou PTA s práškem.

 • + polohovací systém hořáku, řízený ve 4 osách
 • + polohovadlo navařované součásti řízené ve 2 osách
 • + programování metodou “předveď a proveď”
 • + programování v dialogu
 • + navařování práškem

PPC 250 PTM

Plazmový navařovací automat PPC 250 HD je určen na navařování rotačních součástí z čela nebo na obvod (sedla, klíny a kuželky armatur, difuzory, šneky, desky apod.) metodou PTA.

 • + polohovací systém hořáku, řízený ve 3 osách
 • + polohovadlo navařované součásti řízené ve 2 osách
 • + programování metodou “předveď a proveď”
 • + programování v dialogu
 • + navařování práškem, drátem, horkým drátem

PPC 250 HG

Plazmový navařovací automat PPC 250 HG určen na navařování jednoduchých rotačních součástí na čele nebo na obvodu (sedla, klíny a kuželky armatur, středící kroužky, dýnka a závěrové hlavy sklářských forem apod.), metodou PTA s práškem.

 • + polohovací systém hořáku, řízený ve 2 osách X, Z
 • + polohovadlo navařované součásti řízené ve 1 ose
 • + sklápění stolu polohovadla ruční 0- 90°
 • + průměr stolu 300 mm
 • + nosnost stolu max 20 kg
 • + ruční režim
 • + poloautomatický režim nebo programovatelný cyklus navařování
 • + programování v dialogu PPC

PPC 250 R6

Plazmový navařovací automat PPC 250 R je určen na navařování rotačních součástí z čela nebo na obvodu  (sedla, klíny a kuželky armatur, středící kroužky, ústní formy, dýnka, závěrové hlavy sklářských forem, ventily a sedla spalovacích motorů apod.) metodou PTA s práškem

 • + polohovací systém hořáku, řízený ve 4 osách X,Y,Z,N
 • + polohovadlo navařované součásti řízené v 2 osách C,R
 • + průměr stolu 300 mm
 • + nosnost stolu max 70 kg
 • + ruční režim se záznamem parametrů do programu
 • + programovatelný cyklus navařování
 • + programování v dialogu PPC nebo metodou „Teach-in“