Navařování

NAVAŘOVÁNÍ

Ve světě je značně rozšířena aplikace plazmatu, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného materiálu.

 

NAVAŘOVACÍ AUTOMATY PLAZMOVÉ NAVAŘOVACÍ AUTOMATY