SVAŘOVACÍ AUTOMATY

SVAŘOVACÍ AUTOMATY

Pro mechanizaci svařování vyrábíme několik řad automatů. Na všech automatech lze instalovat svařování metodou MIG/MAG, TIG, TIG s přídavným drátem, pod tavidlem, plazmou a mikroplazmou atd. Jednotlivé typy automatů jsou řešeny jako stavebnice tak, aby je bylo možné přizpůsobit pro požadovaný typ součásti a sváru, rozsah minimálních a maximálních rozměrů svařence, stupeň automatizace atd.

VYBRANÉ TYPY SVAŘOVACÍCH AUTOMATŮ

SA 201

Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo – vpravo automaticky sleduje svarovou spáru.

 • + svařování metodou MIG
 • + upínání do hydraulického upínače
 • + točný průměr 1800 mm
 • + nosnost polohovadla 1500 kg s podpěrnými kladkami
 • + programovatelný svářecí cyklus na dvě sedla současně
 • + monitorování parametrů svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 4170*1750*1950 mm

SA 203

Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur a na přímé navařování sedel v tělesech armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo-vpravo nebo nahoru-dolu automaticky sleduje svarovou spáru.

 • + svařování a navařování metodou MIG
 • + upínání do pneumatického upínače nebo mechanického sklíčidla
 • + točný průměr 1000 mm
 • + nosnost polohovadel 150 kg
 • + programovatelný cyklus svařování a navařování
 • + monitorování parametrů svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 4300*1850*1950 mm

SA 206

Automat je určen pro zaváření sedel do těles armatur. Sedla jsou v tělese obvykle vsazena šikmo. Svařovací hlava pojížděním vlevo-vpravo automaticky sleduje svarovou spáru.

 • + svařování metodou MIG, TIG
 • + upínání do mechanického sklíčidla
 • + točný průměr 1800 mm
 • + nosnost polohovadla 1500 kg s podpěrnými kladkami
 • + programovatelný svářecí cyklus na dvě sedla současně
 • + rozměry stroje (š*d*v): 4170*1750*1950 mm

SA 603

Automat je určen pro přivařování nátrubků na trubkovnici. Dodává se ve variantách:

 • a) svařování metodou TIG s přídavným drátem pro svařování kořene
 • b) svařování pod tavidlem pro výplně
 • c) svařování MIG pro výplně
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + programovatelný cyklus svařování – kolejová dráha
 • + kladkové polohovadlo pro otáčení trubkovnice

SA 603 UP -R

Automat je určen pro přivařování nátrubků na komoru. Otočné rameno s polohovacím systémem umožňuje svařování po obou stranách kolejové dráhy a usnadňuje manipulaci s komorou pomocí jeřábu. Dodává se ve variantách:

 • a) svařování metodou TIG s přídavným drátem pro svařování kořene
 • b) svařování pod tavidlem pro výplně
 • c) svařování MIG pro výplně
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + programovatelný cyklus svařování
 • + kolejová dráha
 • + kladkové polohovadlo pro otáčení trubkovnice
 • + rozměry  (š*d*v): 3100*1300*2800 mm
 • + koleje se dodávají v modulu 3 metry

SA 605

Mobilní svařovací jednotka, která slouží po uchycení k přírubě nebo k nátrubku k přivaření nátrubku k boku nádoby. Řízení je umístěno v oddělené skříni, propojení s jednotkou je pomocí kabelů.

 • + svařování metodou TIG, MIG, pod tavidlem
 • + upínání mechanické do sklíčidla
 • + točný průměr standard 80- 300 mm
 • + délka nátrubku 100-500 mm
 • + plynulá regulace rychlosti otáčení
 • + programovatelný cyklus stehování a svařování

SA 715

Automat je určen pro rotační svařování dílů v automobilovém průmyslu.

 • + svařování metodou MIG
 • + pneumatické upínání
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + programovatelný cyklus svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 1570*1460*3400 mm

SA 716

Automat je určen pro rotační svařování dílů v automobilovém průmyslu.

 • + svařování metodou MIG
 • + 2 hořáky současně nebo jednotlivě
 • + pneumatické upínání
 • + pneumatická podpěra
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + programovatelný cyklus svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 3530*1460*3870 mm

SA 718

Automat je určen pro rotační svařování drobných dílů. Automat je vybaven otočným stolem. Na stole jsou umístěny dva přípravky. V průběhu svařování se na jednom svařuje na druhém ručně vyměňují díly.

 • + svařování metodou MIG
 • + pneumatické upínání
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + programovatelný cyklus svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 1570*1260*2500 mm

SA 720

Automat je určen pro svařování paketů trafoplechů (jader tlumivek a transformátorů)

 • + svařování metodou TIG, 2 hořáky současně nebo jednotlivě
 • + pneumatické upínání
 • + délka sváru do 400 mm
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + programovatelný cyklus svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 1500*1410*1850 mm

AUTOMATY ŘADY SAO

Tato řada je určena pro obvodové (rotační) svařování. Osa rotace může být vodorovná, svislá nebo šikmá. Automat lze podle požadavku sestavit v různých variantách.

SAO 319

Automat je určen pro obvodové svařování rotačních a nerotačních dílů (elipsa, obdélník s radiusy v rozích apod.).

 • + pneumatické upínání
 • + svařování metodou MIG, TIG, TIG s přídavným drátem
 • + 3-osý polohovací systém

SAO 320

Automat je určen pro svařování rotačních dílů.

 • + svařování metodou MIG, TIG
 • + upínání do mechanického sklíčidla, přípravků apod.
 • + točný průměr 800 mm
 • + nosnost polohovadla 1500 kg s podpěrnými kladkami a 300 kg s pneumatickým koníkem
 • + 2-osý polohovací systém hořáku
 • + pendlovací jednotka
 • + programovatelný svářecí cyklus
 • + rozměry stroje (š*d*v): 3160*1700*2530 mm

SAO 335

Svařovací automat je použit pro svařování a navařování dílů armatur metodou MIG/MAG. Sklopné polohovadlo  umožňuje navařování z čela a nebo slouží k uchycení dlouhých součástí, které se na protilehlé straně podpírají dvojicí podpěrných kladek.

 • + svařování metodou MIG/MAG
 • + upínání mechanické
 • + délka podélného pojezdu 2000 mm
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + nosnost polohovadla 1000 kg
 • + programovatelný cyklus stehování a svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 3405*2135*2570 mm

AUTOMATY ŘADY SAP

SAP 2500 H 750 P

Automat je použit při výrobě velkých nádob. Vpravo na podložné liště se svařují velké a vlevo menší pláště nádob.

 • + svařování metodou MIG nebo TIG
 • + upínání hydraulické a pneumatické
 • + podložná lišta s formovacím plynem
 • + délka sváru do 2500 mm
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + programovatelný cyklus stehování a svařování
 • + rozměry stroje (š*d*v): 5100 * 1600 * 3400 mm

AUTOMAT PRO PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ SAP 1000

Automat je určen pro podélné svařování trubek ze stočeného plechu.

 • + svařování metodou TIG, MIG, mikroplazma
 • + upínání pneumatické
 • + podložná lišta s formovacím plynem
 • + délka sváru do 1000 mm
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + svařovací hlava na pneumatickém suportu
 • + programovatelný cyklus stehování a svařování
 • + programovatelný cyklus pro svařování několika dílů za sebou
 • + rozměry stroje (š*d*v): 1800*820*1950 mm

AUTOMAT PRO PODÉLNÉ SVAŘOVÁNÍ SAP 400

Automat je určen pro svařování rohů skládaných plechových skříní.

 • + svařování metodou TIG
 • + upínání pneumatické
 • + podložná lišta s formovacím plynem
 • + délka sváru do 400 mm
 • + plynulá regulace svařovací rychlosti
 • + programovatelný cyklus stehování a svařování
 • + rozměr svařenců 800*1000*400 mm
 • + rozměry stroje (š*d*v): 2300*1300*2060 mm

SVÁŘECÍ LINKA SL 800

Svařovací linka SL 800 je určena ke svařování velkých dílů armatur metodou pod tavidlem nebo MIG/MAG. Dlouhé díly jsou uchyceny v polohovadle a svařovací jednotka s polohovacím systémem hořáku jezdí po kolejích podél.

 • + koleje se dodávají v modulu 3 metry
 • + upínání dílů mechanické
 • + nosnost polohovadla s podpěrou 4000 kg
 • + plynulá regulace otáček
 • + plynulá regulace rychlostí
 • + programovatelný cyklus svařování

AUTOMATY ŘADY SAN

Tato řada je určena pro svařování obvodu nerotačních nádob. Pro tento případ je nutné použít polohovací systém, který pootáčí nádobou a současně pohybuje hořákem tak, aby se neustále svařovalo zadanou rychlostí a v požadované poloze. Pohyby řídí počítač podle obsluhou zadaných parametrů. Automaty jsou opět řešeny stavebnicově tak, aby je bylo možné přizpůsobit pro různé tvary a velikosti. Na této řadě automatů lze samozřejmě svařovat i rotační nádoby.